Obec VAL

Osobnosti obce

Jan Pokorný

11. 4. 1788 - 12. 5. 1878

Jan Pokorný, nar. 11. 4. 1788, obuvník, rolník, na vojně se naučil číst a psát. Koupil chalupu čp. 14 a ve své světnici od 17. 5. 1819 do své smrti roku 1848 učil kolem 60 dětí.

Po něm vyučoval také v této chalupě jeho syn Jan Pokorný, nar. 1827, který už měl jakési učitelské vzdělání. Zemřel svobodný dne 12. května 1878. Svůj majetek odkázal na místní kapli, kříž, místní chudé a zůstala nadace pro chudé žáky. Starou chalupu s pozemky převzala obec a byla přestavěna na školu.

Jeho hrob s pomníčkem na hřbitově u Svatého Ducha má v péči obec Val. O uvedených učitelích je psáno v kronikách obce Valu a také v tištěné "Kronice naší vesnice" z roku 1935.

Zpracoval : Josef Zima, bývalý kronikář obce.

 

Benjamin Smola

30. 5. 1885 - 26. 5. 1966

Čteme v Příručním naučném slovníku IV. Z roku 1967:

"Smola Benjamin, 1885 - český herec a režisér, působil v různých venkovských divadlech (zejm. Východočeská společnost, KOD Teplice), externí člen Národního divadla v Praze. Vytvořil řadu charakterních postav, např. vodníka Ivana v Jiráskově Lucerně".

Benjamin Smola se narodil 30. 5. 1885 v čp. 26 ve Valu. Neujal se rodného statku. Splnil se mu životní sen stát se hercem. Začátkem roku 1914 se oženil. Do vypuknutí první světové války byl členem Burdovy a pak Blažkovy divadelní společnosti. Ve válce byl zajat na ruské frontě a stal se tam legionářem. Od roku 1918 vedl "na Rusi" českou divadelní komandu, ve které byl také národní umělec Zdeněk Štěpánek. V Rusku pobyl téměř šest let.

Po návratu do vlasti roku 1920 nastoupil do angažmá u Slovenského národního divadla v Bratislavě a v Košicích. Od roku 1923 až do roku 1931 byl režisérem a hercem v Městském divadle v Plzni. Pak ve Východočeském divadle v Pardubicích jako šéf činohry, kde vychoval mnoho významných herců.

V roce 1945 odmítl angažmá v Praze přesto, že zde s rodinou bydlel a odjel budovat české divadlo do pohraničí - Krušnohorské divadlo v Teplicích. Po 45 letech herecké práce v roce 1955 jako sedmdesátiletý odchází do penze. Nadále však ještě pracuje jako externista v Národním divadle v Praze až do konce května 1966 a vídali jsme ho i v televizi.

Umírá náhle 26. 5. 1966 v Praze.

Na jeho rozloučení ve Strašnickém krematoriu se sešlo mnoho význačných divadelních osobností a Pražanů. Také my jsme se loučili za rodnou obec.

Velmi rád se vracel do naší obce mezi prosté venkovské sousedy z kterých vyšel a dobře si s nimi rozuměl. Porovnával změny na vesnici a jednotlivých obdobích. Každoročně část divadelních prázdnin trávil u své sestry ve Valu a na procházkách Dobruškou a okolím. Přitom režíroval a nacvičoval s místními ochotníky divadelní představení v přírodním divadle ve Valu a několikrát si jako host i zahrál. Naposledy v roli šikovatele Sekáčka v Paní Marijánce, matce pluku.

Nezapomenutelným zážitkem se stala beseda, kterou uspořádaly v roce 1960 MNV a JZD ve Valu. Sešel se plný sál občanů různého stáří a je jen škoda, že beseda nebyla zachycena na magnetofonový pásek. Byl by to cenný dokument o životě našeho rodáka, význačného českého herce a vlastence. Byl přesně tak stár, jako naše Národní divadlo v Praze, které tolik miloval.

Zpracoval : Josef Zima, bývalý kronikář obce.

 

Sibyl Smolová

17.9.1886 - 6.7.1972

Sibyl Smolová (rodné křestní jméno Anna), nar. 17. 9. 1886, sestra herce Benjamina Smoly. Byla rovněž herečkou. Za první republiky a začátkem války hrála jako česká herečka v Berlíně. Po velkém bombardování Berlína v roce 1943 přišla o veškerý majetek a přijela do Prahy. Koncem války se vrátila do Valu, kde žila v důchodu. S místním ochotnickým souborem nacvičovala mnohá divadelní představení.

Od roku 1966 žila v Praze u své neteře a zde zemřela dne 6. července 1972.

Zpracoval : Josef Zima, bývalý kronikář obce.