Obec VAL

Valské právo

Za starých časů "rychta valská" byla důležitým střediskem širokého okolí. Valský rychtář rozsuzoval sousedské spory okolních vesnic. Byl nazýván "oberrychter" a kolem roku 1848 měl velká práva při dohře o robotu - byl prostředníkem mezi vrchností a obcemi opočenského panství …

Valští rychtářové - později starostové

r. 1651 Jan Keprta
r. 1693 Jan Marván
r. 1698 Jiřík Burian
r. 1709 Václav Nyslar
r. 1745 Jan Michálek
r. 1751 Jiří Vaněk
r. 1766 Jiří Moravec
r. 1771 Václav Malý
r. 1773 Jan Malý
r. 1778 Jan Smrček
r. 1795 Mikuláš Zima
r. 1802 Matěj Potoček
r. 1804 Jan Jarkovský
r. 1826 Josef Zima
r. 1838 Václav Jarkovský
- poslední valský rychtář
r. 1845 Josef Jarkovský
r. 1850 Václav Jarkovský
r. 1853 Jan Marek
r. 1856 Josef Hodoval
r. 1861 Josef Čečetka
r. 1864 Josef Jarkovský
r. 1873 Josef Marek
r. 1876 Jiří Jarkovský
r. 1879 Jan Moravec
r. 1889 Josef Škoda
r. 1895 Josef Hrnčíř
r. 1901 Václav Hodoval
r. 1907 Josef Marek
r. 1914 Jan Moravec
r. 1923 Bohumil Řízek
r. 1931 František Smola
r. 1934 Josef Klubrt st.

 

pozn. Výše uvedené údaje jsou čerpány z knihy Kronika naší vesnice - napsal Josef Hejcman, vydáno v Praze roku 1935.

 

Předsedové MNV a novodobí starostové obce Val

r. 1946 Václav Šenkýř
r. 1951 Josef Klubrt
r. 1954 František Žďárský
r. 1960 Antonín Boš
r. 1966 Jaroslav Zdanovec
r. 1976 Josef Klubrt
( do 11/1980, dále zastupoval p. Josef Šimon )
r. 1981 Josef Šimon
r. 1990 Josef Rohlena
r. 2002 Luboš Řehák
r. 2014 Milan Hlavsa